Aşağıda adı geçen üniversite ortak derslerimiz aşağıda belirtilen saatlerde uzaktan eğitimle yapılacaktır.